jan 082021

WWFT

De WWFT is in het leven geroepen om illegale praktijken tegen te gaan. Je hoort tegenwoordig veel verhalen van fraude zaken of witwaspraktijken. In het digitale tijdperk is het makkelijk geworden om anoniem zaken te doen over internet. Dit maakt met makkelijk voor criminelen om illegale activiteiten online uit te voeren. Met deze wet wordt er getracht dit voortijdig te herkennen en tegen te gaan. Het staat voor wet ter voorkoming van witwaspraktijken, fraude en terrorisme. Om deze wet na te leven zijn er regels die je als ondernemer moet naleven. Dit hangt ook af van de aard van de werkzaamheden en samenwerkingen. Lees hieronder meer over deze wet.

Voor wie geldt de WWFT?

De WWFT geldt voor ondernemers, ook wel ‘instellingen’ genoemd voor de wet. Deze instellingen worden onder verschillende categorieën ingedeeld. Instelling kunnen banken, andere instellingen zoals een beleggingsinstelling of levensverzekeraar zijn of natuurlijke rechtspersonen of vennootschappen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een accountant of advocaat. Wanneer je als ondernemer hieronder valt, ben je verplicht de WWFT na te leven en heb je een meldingsplicht wanneer er illegale transacties plaatsvinden. Hieronder valt bijvoorbeeld geld wat op een illegale manier verkregen is, wat via jouw onderneming wordt witgewast. Wanneer geld gebruikt wordt om deze te financieren voor terroristische activiteiten heb je als ondernemer ook een meldingsplicht. Dit vermoeden kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer iemand op een sanctielijst staat in verband met terroristische activiteiten.

De WWFT checklist

Als ondernemer is het niet altijd makkelijk precies te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen. Hiervoor is de WWFT checklist in het leven geroepen. Zo kan je gemakkelijk zien welke stappen je moet doorlopen zodat je volgens de wet WWFT zakendoet. Een identiteitscheck van partijen met wie je zakendoet is essentieel. Je wilt natuurlijk weten met wie je precies samenwerkt. De identiteit wordt geverifieerd op betrouwbaarheid en de gegevens worden bewaard. Aan de hand van de transacties wordt een risicoschatting gemaakt zodat je er van verzekerd wordt met betrouwbare partijen zaken te doen. Zo zorg je dat je volgens de richtlijnen van de WWFT werkt.


Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.